دوره‌هایی که بسته به حیطه شغلی کارکنان، کاربرد دارد.